جعبه ابزار فلزی مهر پنج محفظه مدل 332

تا کنون برای شما پیش آمده است که علت نبودن محیط مناسب برای ابزار آلات خود،سبب مفقود شدن ابزار و یا در برخی موارد به علت عدم نظم مناسب در چیدمان ابزارآلات باعث اتلاف وقت شما خواهد شده باشد. از این رو نظم و سازماندهی ابزار مناسب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده

محصولات مشابه